top of page
Search

Svensk startup vill bli världens nav för transaktioner

Svensk startup vill bli världens nav för transaktioner Sekundsnabba överföringar för internationella betalningar. Och sänkta kostnader med upp till 90 procent. Svenska Centiglobe vill demokratisera världens penninghandel. Read more

Comments


bottom of page