LINKS
CONTACT
SOCIAL

Supported by  Vinnova, Sweden´s Innovation Agency, and member of Swedish FinTech Association.

info@centiglobe.com

Tel: +46 70 75 88 464

Stockholm, SWEDEN

  • White LinkedIn Icon

Newsroom

Centiglobe builds infrastructure for global payments - First up, Bangladesh

Pressrelease 2019-10-30

Global payments in real-time with close to 90% lower cost

 

Stockholm-based fintech startup Centiglobe is building a global payment infrastructure, with instant clearing between banks and mobile wallets. The project is made in collaboration with local actors and some of the major banks in Bangladesh. The first live transaction was successfully executed on September 13 this year.

 

“Right now, we want to help banks streamline internal transactions so we in the future also could help the people depending on remittance services to retain more of today's high fees. This is a big thing for guest workers who send money home to their families” says Martin Edward, who leads the project with Centiglobe in Bangladesh.

 

Centiglobe's vision is to change the global payment market with the help of new technology that streamlines international payments. Through a joint-research collaboration project with professors and other faculty from Stockholm School of Economics and The Royal Institute of Technology, the new solution allows costs to be reduced by close to 90 percent for international transactions and for the transactions to be made in real-time.

 

Centiglobe was founded in 2017 and builds the underlying infrastructure for international transactions. The company is now integrating the infrastructure in Bangladesh. A demo for international transactions between Swish in Sweden and a mobile-wallet player in Bangladesh was conducted successfully, and the first live transactions were successfully completed on September 13 this year.

 

“Our goal is to deliver a global infrastructure that enables faster, cheaper and more secure cross-border payments. In Bangladesh, there is a great need for real-time payments between different actors. Bangladesh is an interesting market where we can help the local actors, especially now that larger global companies in the payment-arena are starting to enter the market”, says Henrik Gradin, CEO and founder of Centiglobe.

 

In short, Centiglobe is developing a real-time clearing and transaction system where currency conversion is done automatically in the system. The system is based on a decentralized database that enables a higher level of transparency and traceability of transactions. This week Centiglobe was announced one of five Swedish startups selected to PwC and Findec new accelerator program, The Bonfire.

 

For questions:

info@centiglobe.com

Embassy House, Linnégatan 89C, 112 30 Stockholm

www.centiglobe.com

Centiglobe bygger global ”Swish” - först ut i Bangladesh

Pressrelease 2019-10-30

Globala betalningar i realtid till nästan 90 procent lägre kostnad

Stockholmsbaserade fintech start-upen Centiglobe bygger upp infrastrukturen för en global betalapp liknande svenska Swish, med direktbetalningar mellan banker och mobila plånböcker i realtid. Projektet sker i samarbete med lokala aktörer och storbanker i Bangladesh som är först ut. Första livetransaktionen gjordes i realtid framgångsrikt den 13 september i år .
 

“I dagsläget vill vi hjälpa bankerna att effektivisera interna transaktioner för att i sin tur hjälpa resurssvaga grupper behålla mer av de idag höga avgifterna när t.ex. gästarbetare skickar hem pengar till sina familjer” säger Centiglobes Martin Edward, som leder projektet i Bangladesh.
 

Centiglobes vision är att förändra den globala betalmarknaden med hjälp av ny teknik som effektiviserar utlandsbetalningarna och sänker kostnaderna radikalt. Genom ett forskningssamarbete tillsammans med medarbetare på Handelshögskolan i Stockholm och KTH har en ny blockkedjelösning tagits fram samt helt nya finansiella algoritmer. Dessa gör att man kan minska kostnaderna med nästan 90 procent gällande internationella transaktioner samt att transaktionerna kan ske i realtid.
 

Centiglobe grundades 2017 och bygger infrastruktur för internationella transaktioner. Bolaget har sedan i juli i år anpassat infrastrukturen mot Bangladesh som är först ut. Samtidigt gjordes även en demo för internationella transaktioner mellan Swish i Sverige och en mobile-wallet aktör i Bangladesh. De första livetransaktionerna i systemet gjordes framgångsrikt 13 september i år.


“Vårt mål är att leverera en global infrastruktur som möjliggör snabbare, billigare och säkrare betalningar över landsgränser. I Bangladesh finns ett stort behov för realtidsbetalningar mellan olika aktörer. Det är ett behov vi ser i flera världsdelar globalt. Bangladesh är en intressant marknad där vi kan hjälpa de lokala aktörerna i synnerhet nu när större globala företag på betalmarknaden börjar komma till landet”, säger Henrik Gradin, VD och grundare av Centiglobe.
 

Kortfattat utvecklar Centiglobe ett realtidsclearings- och transaktionssystem där valutakonvertering sker automatiskt i systemet. Systemet bygger på en egenutvecklad decentraliserad databas som möjliggör en högre nivå av transparens och spårbarhet av transaktioner. Centiglobe blev i veckan utagna som en av fem svenska start-ups, till PwC och Findecs nya accelerator program The Bonfire.
 

För frågor:

info@centiglobe.com

Embassy House, Linnégatan 89C, 112 30 Stockholm

www.centiglobe.com